Metsakasvatus

Metsakasvatuse eesmärgiks on metsa uuendamine looduslikult või kunstlikult, et sellest kasvaks hooldusraiete ja muude võtete abil küps ja väärtuslik mets.

Metsakasvatusega alustamisel tuleks koostada uuendusplaan, et uue metsa rajatakse õigete võtete ja puuliikidega. Peale uuendust peab metsa hooldama, et kaitsta noori puid kahjurite ja liigse rohukasvu eest. 

Metsa istutamine

Metsa istutamine algab maapinna ettevalmistamisest. Õigeaegselt ja korralikult tehtud maapinna ettevalmistamine ehk mineraliseerimine parandab nii valguse kui ka mulla kaudu õhu, vee, soojuse ja toitainete kättesaadavust. Nii kasvavad puud kiiremini.

Metsa istutamine toimub tavaliselt kevadel (aprill – mai) ja sügisel (september). Arvestada tuleks sellega, et et istikud suvekuudel ära ei kuivaks ja ennem öökülmade saabumist korralikult juurduda jõuaksid.

Metsa istutamise hind

Metsa istutamise hind jääb 0,10-0,25€vahele. Taimed ise, olenevalt puuliigist maksavad 0,20-0,30€.

Metsakultuuri hooldamine

Metsakultuuri hooldamine on vajalik kuni 5-aastaste puude hooldamiseks ning valgus- ja toitetingimuste loomiseks, mis on täisväärtusliku puistu arenguks hädavajalik. Istikuid ohustab kõige rohkem lopsakas rohttaimestik ja kiirekasvuline lehtpuuvõsa.

Sõltuvalt rohttaimestiku ja põõsastiku kasvukiirusest, tuleks hooldustöid teostada mitme aasta vältel ja vajadusel isegi mitu korda aastas.

Kultuurihooldus on hädavajalik männinoorendikes, kus tuleks kindlasti maha lõigata looduslikult uuenenud haavavõrsed, kuna need kannavad noortele männiistikutele haiguseid edasi.

Kultuurihoolduse hind

Kultuurihoolduse hind algab 150€-st. Hind sõltub sellest, et kas puhastatakse ainult taimede ümbrus ca 50 cm raadiuses või siis terve taimerida ühe meetri laiuselt. Vajadusel on võimalik puhastada ülepinnaliselt ka kogu istutusala.

Valgustusraie

Et metsaomanikul kasvaks väärtuslik tulevikumets, tuleb metsas võtta ette ka esimene hooldusraie – valgustusraie. Ilma hooldusraieta ei saa kasvada kvaliteetne mets.

Valgustusraie on metsakasvatuses kõige tähtsam, sest sellega pannakse alus puistu koosseisule. Eesmärgiks on kasvama jätta kasvukohale sobivad puuliigid ning välja raiuda need puud, mis takistavad tulevikupuude kasvamist suurteks ja terveteks puudeks.
Nooremates puistutes, mille peapuuliigiks on valgusnõudlik puuliik, on valgustusraie eriti oluline.

Millal teha valgusturaiet?

Valgustusraie tegemise aeg sõltub metsast. Okaspuude puhul võib olla selle järele vajadus juba kolm-neli aastat peale viimast kultuurihooldust, kui kasvama hakanud lehtpuud hakkavad okaspuid varjutama. Looduslikult uuenenud metsas võiks valgustusraie peale mõelda siis, kui puud on 5 meetri kõrgused.

Kui alustada liiga vara, peab valgustusraiet tegema mitu korda. Arvestada tuleb ka sellega, et mida noorem mets, seda suurem on oht ulukikahjustusteks – liiga vara noorendikku hõredamaks raiudes pääsevad loomad puudele paremini ligi.

Kui aga alustada valgustusraiega liiga hilja, siis võivad soovitud puud, näiteks männid, olla juba hukkunud. Kuusk talub varjujäämist paremini ning valgustusraiega võib õnnestuda panna ka kängu jäänud kuused kasvama.

Harvendusraie

Harvendusraie on vajalik puude looduslikku väljalangemise ennetamiseks ja kasvama jäävate puude kasvu soodustamiseks.

Metsade harvendamisel raiutakse välja eelkõige allajäänud, vigastatud, halva tüvevormiga, haiged ja surnud puud. Raiutakse ka terved puud, mis kasvavad liiga tihedalt ja takistavad üksteise kasvu.

Harvendusraiet tehakse üle 8 cm keskmise rinnasdiameetriga puistus.

Harvendusraie hind

harvendusraie hind sõltub puistu iseloomust ja asukohast. Täpne hind selgub konsultatsioonil.

Sanitaarraie

Sanitaarraie teostatakse metsa tervisliku seisundi parandamiseks ja metsa väärtuse hoidmiseks. Sanitaarraie käigus eemaldatakse surnud ja kahjustunud puud.

Kuusekutid aitavad läbi viia sanitaarraie töid. Ühiselt vaatame üle, kus on vajalik raiet teha, millal oleks selleks sobiv aeg ning kuidas raie läbi viia.

Sanitaarraie hind

Sanitaaarraie hind sõltub konkreetse metsa ja metsakahjustuse iseloomust ja asukohast. Täpne hind selgub konsultatsioonil.