Raieõiguse ost

Raieõiguse ost on metsaomanikele, kes tahavad müüa oma maa pealt metsa nii, et maa ise jääb talle tuleviku tarbeks alles.

Aastatega küpse metsa väärtus kasvamise asemel hoopis kahaneb, mistõttu on mõistlik teha regulaarselt ka harvendus- või sanitaarraiet. Meie ostame raieõigust ning aitame sul metsa korras hoida.

Tasumine raieõiguse eest toimub metsaomanikule koheselt.

Kui on olemas kehtiv metsateatis, saame teha teile kiire pakkumise. Metsateatise puudumisel on võimalik teha esialgne pakkumine metsamajanduskava alusel. Metsamajandamiskava puudumisel on abiks ka ainult katastriüksuse tunnus.

Raieõiguse ostu hind sõltub:

  • Raieliigist
  • Puidu liigist ja sortimendist
  • Puidumahust
  • Asukohast ja ligipääsust